Belagers en problemen

...

De grote narcisvlieg

Merodon equestris

De volwassen zweefvlieg lijkt sterk op een hommel. Ze legt ongeveer 40 eitjes in de holten die door het afstervende loof achterblijven. De larven graven zich een weg naar beneden tot in de bol. Daar voeden ze zich tot de bol helemaal leeg is.

De symptomen zijn pas laat op het voorjaar duidelijk : vervormde en gele bladeren en minder bloei. Moeilijk te bestrijden omdat de verschijnselen zich pas voordoen als het al te laat is. Preventief kan je bollenbedden harken om de holtes dicht te maken. Eventueel een systemisch insecticide inharken.

Planten in volle zon lijken gevoeliger dan planten in de schaduw.

Probleem komt ook voor op Narcissen, Leucojum en Sternbergia

De kleine narcisvlieg: een weinig behaard donker vliegje met een lengte van 8 mm. Ze is voornamelijk een gevaar voor reeds beschadigde bollen.

Bestrijding: De larve van narcisvlieg werd bestreden met CHLOORPYRIFOS, maar dat middel is niet meer in de handel.

Bestrijden van de larve in de droge bol kan ook. De bloembollen worden daarvoor gedurende twee uur ondergedompeld in water van 40–45°C.

Slakken en duiven

Slakken zijn verzot op de witte bloemen. Zeker de najaarsbloeiende vormen zijn extra gevoelig omdat slakken dan een stuk actiever zijn. Het blad laten ze met rust.

Duiven pikken graag de bloemen van de stengel.

...

Botrytis

Grijze schimmel in sneeuwklokjes is een infectie of ziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Botrytis galanthina, waardoor de bladeren en bloemen omvallen.

Een zachte, grauwe schimmel vormt zich vooral onder natte omstandigheden. Botrytis galanthina is een schimmel, nauw verwant aan de grijze schimmel Botrytis cinerea. Deze schimmel komt enkel voor op Galanthus spp. en is het meest ernstig op G. nivalis. Ze komt vooral voor in milde winters.

Symptomen: Op bladeren en bloemen: zachte, grauwe schimmel.

Op bollen: Infectie kan zich verspreiden naar de bollen, die rotten. Kleine zwart zaad-achtige structuren (sclerotia) op het oppervlak van de bollen en in de lagere delen van de scheuten, en af en toe in het blad weefsels of wortels.

Controle: Sclerotia besmetten de bodem. Verwijder onmiddellijk getroffen bollen en vernietig ze als de ziekte wordt ontdekt. Niet zaaien/planten waar de ziekte eerder heeft voorgedaan. Controleer bij het kopen van planten en bollen of er geen sclerotia aanwezig zijn. Galanthus nivalis Scharlockii Group en G. plicatus vertonen weerstand.

Bestrijding: Er zijn geen chemische middelen beschikbaar voor particulieren om de ziekte op de bladeren te behandelen. Geoogste bollen kunnen behandeld worden met zwavel (Vitax groene of gele zwavel).

Stagonospora

Narcissus leaf scorch

Een bijzonder probleem op Narcissus, maar ook op Hippeastrum, Galanthus, Nerine en diverse andere bolgewassen.

Symptomen: Een verschroeide of roodbruine verkleuring van de bladtop kort na opkomst. Bij nat weer spreidt de ziekte verder over het blad uit. Bladeren kunnen worden vervormd.

Biologie: Veroorzaakt door de schimmel Stagonospora curtisii. Kleine zwarte vruchtlichamen van de schimmel in de dode weefsels produceren sporen die verspreid worden door (regen) water. De schimmel kan ook aanwezig zijn in de buitenste bolschubben, vanwaar het opkomende bladeren infecteert. Het is waarschijnlijk ook nog in de bodem aanwezig, op dood bladweefsel, maar er is weinig bekend over de levenscyclus.

Controle: Afsnijden en verwijderen van getroffen blad zodra ze worden opgemerkt. Als infecties blijven, vernietig dan de getroffen bollen.

Bollen dompelen

Tegen Stagonospora en Botrytis bij Galanthus wordt in Nederland bij de beroepstelers geen carbendazim of thiofanaatmethyl gebruikt, maar wel 0,5 % captan (546 g/l) + 0,2 % prochloraz (450 g/l) Ongeveer 30 minuten dompelen Geen bollen en knollen dompelen als de groeitop reeds zichtbaar is!